× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9-10-11-12. SINIFLAR ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
2 yıl 7 ay önce - 2 yıl 7 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
1) Gök adaları inceleyen bilim aşağıdakilerden han-gisidir?
A) Astrofizyoloji B) Kozmoloji C) Jeodezi
D) Astronomi E) oşinografi

2) Gökyüzüne roketi ilk kullanıp çıkan kimdir?
A) Lagari Hasan ÇELEBİ B) Amstrong
C) Denniz TİTO D) Maymunlar E) Köpekler

3) “Dönemli olarak tekrarlanan her olay ile zaman ölçülebilir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisiyle zamanı ölçemeyiz?
A) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketi
B) Dünyanın güneş etrafında dönme hareketi
C) Bir sarkacın hareketi
D) Her zıplamasında aynı yüksekliğe çıkan bir top
E) Rüzgarda dalgalanan bir bayrak

4) İlk uzay turisti kimdir?
A) Dennis TİTO
B) Hasan ÇELEBİ
C) Yuri GAGARİN
D) Valantina TERESHKOVA
E) Nicolas KOPERNİK

5) Canlılar neden dünya dışındaki bir gezegende yaşayamaz?

A) Su olmadığı için
B) Oksijen olmadığı için
C) Yiyecek olmadığı için
D) Atmosfer olmadığı için
E) Cep telefonları çekmediği için

6) Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmalarının amaçlarından biri değildir?
A)Ülkedeki bir çok sanayi kolunun gerektirdiği ileri
teknolojinin gelişmesini sağlamak
B)Haberleşme uydularıyla telsiz ve telefon
görüşmelerinin sağlanması
C)Uyduların askeri amaçlarla kullanılması
D)Ülke ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu
göstermek
E)Atmosfer dışına yerleştirilebilecek dev
teleskoplarla evren ile ilgili araştırma yapmak

7) Dünya neden geoit şeklindedir?

A) Yuvarlık olduğundan
B) Elips şeklinde olduğundan
C) ¾ ünün sularla kaplı olduğundan
D) Dönmesi nedeniyle merkezkaç kuvveti
oluşmasından
E) Yeryüzünün 4. jeolojik zamanda oluşumunu bu
şekilde tamamlamasından

8) NASA'nın “Dünya dışı yaşam” konusundaki çalışmaların yürütüldüğü program aşağıdakilerden hangisidir?
A) İSEEC
B) SETİ
C) RCİ
D) UİA
E) SERA

9) Roketlerde yakıt olarak hangisi kullanılır?
A) Kömür
B) Sıvı Hidroje(yanıcı), sıvı oksijen (yakıcı)
C) Doğal gaz
D) Mazot
E) Süper benzin

10) Güneşe baktığımızda güneşin 8 dakika önceki halini görürüz. Bunun nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Güneş ışınları dünyaya geç geldiği için
B) Güneşte çekirdekte oluşan patlamalar
yüzeyine geç ulaştığı için.
C) Güneşte H yakılarak He'ma dönüştüğü için
D) Güneşin şekli sürekli değiştiği için
E) Biz güneş ışınlarını görebilmemiz için sabahı beklemek zorunda olduğumuz için.

11) Uzaya Mikroorganizma taşıma projesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) UMTP
B) BİOPAN
C) TMO
D) SOS
E) TÜBİTAK

12) Türkiye de kullanılan saat dilimi aşağıdakilerden hangi şehrin yerel saatidir?
A) Erzurum
B) Adana
C) Ankara
D) İstanbul
E) İzmir

13) Büyük patlama ve evrenin yaradılışı sırasında yayımladığı ve halen yayıldığı düşünülen elektromanyetik dalga aşağıdakilerden hangisidir?
A) Işık ışını
B) Kozmik ışıma
C) Kara delik
D) Siyah cisim ışıması
E) tayf çizgileri

14) Yıldız içerisinde gerçekleşen tepkime nedir?
A) Gaz ve toz bulutlarının bir araya gelerek ısı ve ışınım yayması
B) N, O, H, He gibi elementlerin bir araya gelmesiyle kızıl bulutun oluşması
C) Hidrojenin Helyuma dönüşmesi
D) Helyumun Hidrojene dönüşmesi
E) Sera gazlarının bir araya gelerek ışık yayması

15) Görünür ışık için insan gözünün en duyarlı olduğu dalga boyu hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Yeşil-Kırmızı B) Sarı-Yeşil
C) Kırmızı –Mor D) Mavi-Mor
E) Turuncu-Mavi

16) Yeryüzünde ilk ortaya çıkan bilim aşağıdakilerden hangsidir?
A) Coğrafya bilimleri
B) Sosyal bilimller
C) Astronomi bilimleri
D) Fen bilimleri
E) Matematik bilimleri
Son Düzenleme: 2 yıl 7 ay önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum