× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9-10-11-12.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
1 yıl 8 ay önce - 1 yıl 8 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
AD,SOYAD:
NUMARA:
SINIF:

A.Aşağıdaki cümlelerde altta verilen kavramlardan en uygun 8 tane sözcğü noktalı yerlere yazınız.
(Newton, hidrojen, Satürn, kara cisim ışınımı, Merkür, Güneş, yıldız, kara cisim,Astromatematik,boyutları, Jüpiter, beyaz cüce, göreceli, ışık yılı, Astrojeoloji,Kepler,Venüs, Astrokimya.)
1. Güneş evriminin sonunda........................................ .. olur.
2. Zaman mutlak değil .............................................. ..dir.
3. ...................................... .. yasaları, gezegenlerin yörünge hareketlerini açıklayan yasalardır.
4. Halkalarıyla ünlü olan gezegen..................................... .. dür.
5. Yüzeyinin üzerine düşen tüm ışınım enerjisini soğuracak nitelikte yani ışığı hiç yansıtmayan cisimlerin yaptığı ışınıma .........................................denir.
6. Işığın boşlukta bir yılda alacağı mesafeye ................ denir.
7. Astronominin alt dalı olan....................................... .. uyduların Dünya etrafındaki yörünge hareketlerini inceler ve yörüngelerini hesaplar.
8. ..................................... .. Güneş sisteminin en küçük gezegenidir.

В. Aşağıdaki cümleler doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız.
(…..) 1. Iraksım, uzaklıkla doğru orantılı olarak artar.
(…..) 2. Kara cisim her dalga boyunda ışınım yayar.
(…..) 3. Gezegenler odaklarından birinde Güneş olan elips şeklindeki yörüngelerde dolanır.
(…..) 4. Venüs’ün yörüngesi, Dünya’nın yörüngesine en yakın olan gezegendir.
(…..) 5. Yıldızların uzaklıkları çok büyük olmasına rağmen, yıldızların uzaklığı için m. veya km. birimleri kullanılabilir
(…..) 6. 4 radyan 180" ye eşittir.
(…..)7. Astronominin alt dallarından olan Astrokimya, gök cisimlerinden getirilen numunelerin içeriğini inceler.
(…..) 8. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Satürn’ dür.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru şıkkı işaretleyiniz.
1. Dünyadaki biyolojik yaşam için gerekli olan elementler aşağıdaki olaylardan hangisi sonucu oluşmuştur?
A) Süpernova patlaması
B) Big-bang
C)Güneş tutulmaşı
D)Göktaşı düşmesi
E)Karadelik oluşması

2. Nicolaus Copernicus’un astronomiye en önemli katkısı aşağıdakilerden hangisidir?-
A) Güneş merkezli evren modeli
B) Yer merkezli evren modeli
C) Teleskopla ilk gözlemi yapması
D) Evrensel çekim yasası
E) Gezegenlerin elips yörüngelerde dolaşması

3.Aşağıdaki ışın türlerinden hangisinin dalga boyuçok uzundur?
A) Gama ışınları
В) Radyo dalgaları
C) X ışınları
D) Morötesi ışınlar
E) Görünür ışın

4.Aşağıdaki gezegenlerden hangisi Güneş sisteminin en küçük gezegenidir?
A) Merkür B) Jüpiter C) Satürn D) Mars E) Neptün
5. Gezegen nedir? Kısaca açıklayınız.6.Uzay neye denir? Tanımlayınız.

NOT:Süre bir ders saatidir.C grubunun 5 ve 6.soruları 10 puan olup diğerleri 4 puandır. Başarılar Dilerim.
Son Düzenleme: 1 yıl 8 ay önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum