× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9.Sınıf 1.Dönem 2.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
1 yıl 8 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
9.Sınıf 1.Dönem 2.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları
1)"Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım" ( Zariyat suresi, 56. Ayet) ayetinden aşağıdakilerden
hangisi çıkarılamaz?
A) insanları ve cinleri yaratan Allah'tır
B)İnsanın en başta gelen görevi Allah' a kulluk etmektir
C) Cinler de Allah'a ibadet etmekle yükümlüdür
D) ibadet etmek dini bir sorumluluktur
E) İnsan akıllı ve irade sahibidir

2)Hz. Muhammed'in hangi çocuğu kendisinden sonra vefat etmiştir?
A)Kasım
B)Fâtıma
C)Zeynep
D)Rukiye
E)Abdullah
3)I.Peygamberimizin kızıdır.
ll. Hz Ali'nin eşidir. '
III. Hz. Hasan ve Hüseyin'in annesidir.
Yukarıda verilen bilgilere göre tarif edilen kişi kimdir?
A) Hz. Hatice
B) Hz. Fatıma
C) Hz. Aişe
D) Hz. Amine
E) Hz Halime

4)İçinde bulunduğu cehalet, putperestlik ve batıl inançlar " sebebiyle islamiyet’ten önceki döneme ne ad verilmiştir?

A) Cahiliye
B) Karanlık
C) Dinsizlik
D) Putçuluk
E) Bilgisizlik

5)Peygamberimizin Ahmet, Mustafa ve Muhammed gibi güzel isimleri vardır. "Muhammed“ isminin anlami hangisidir?
A) Seçilmiş
B) Yiğit
C) Övülmüş
D) Akıllı
E) Güzel
6)i.Ağız
ii. Burun
iii. Kol
iv.Tüm vücut
v.Ayak
Yukarıdakilerden hangisi guslün farzlarındandır?
A)i,ii,iii
B)ii,iii,iv
C)iii,iv,v
D)i,ii,iv
E) ll, IV, V

7)Hz. Muhammed 20 Nisan.....................'de Arabistan yarımadasının ............. şehrinde doğmuştur. Boşluklara gelecek en uygun seçeneğini bulunuz?
A) 632 Medine
B) 622 Mekke
C) 632 Habeşistan
D) 671 Medine
E) 671 Mekke
8)ilk Vahiy geldiğinde Eşi Hz. Hatice, Peygamberimizi kiminle görüştürdü?
A) Varaka b. Nevfel
B) Kusay bin Kilab
C)Ebu Talip
D) Ebu Sufyan
E) Hz. Abbas
9)Hicret, hangi halife döneminde takvim başlangıcı(hicri takvim) olarak kabul edilmiştir?
A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Osman
C) Hz. Ömer
D) Hz. Ali
E) Hz. Muaviye
10)Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından değildir?
A) islam'ın yayılmasını sağlamıştır.
B) Mekkeliler, Müslümanlarla bir daha karşılaşmamışlardır.
C) Müslümanlar, müşriklerin zulüm ve baskılarından kurtulmuştur.
D) Medine' de bir devlet kurdular.
E) Hicret. Hz. Ömer zamanında hicri takvimin başlangıcı olarak kabul edilmiştir.

11)Mekke'den Medine’ye göç eden Müslümanlara ..............., Onlara yardım eden Medinelilere ise ......................denir.
Boşluklara gelecek uygun seçeneğini seçiniz.
A) Mazlum -Masum
B) Muhacir - Ensar
C) Mümin -Müslim
D) Müslim -Mümin
E) Ensar -Muhacir
12)Aşağıdakilerden hangisi islamiyet öncesindeki Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden biri değildir?
A) Kız çocukları diri diri gömülürlerdi.
B) içki ve kumar alabildiğince yaygınlaşmıştı.
C) Zenginler ve fakirler eşit haklara sahiplerdi.
D) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı.
E) Kabileler halinde bir yaşam tarzı vardı.
13)Hz. Muhammed'e, Mekkeliler "Muhammed'ül Emin" lakabını vermişlerdir. Bu lakabın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A)Hz. Muhammed'in zeki olmasından dolayı
B)Hz. Muhammed’in günahsız olmasından dolayı
C)Hz. Muhammed’in yetim olmasından dolayı
D)Hz. Muhammed'in güvenilir olmasından dolayı
E)Hz. Muhammed'in dini tebliğ ediyor olmasından dolayı
14) I.Gülmek
ll. Uyumak
lll. Ağlamak
ıv. Yellenmek
v. Bayılmak
Yukarıdakilerden hangisi abdesti bozan durumlardandır?
A) l, ıı, ııı
B) ıı, ııı, ıv
C) lll, IV. V
D) I, ıı, ıv
E) ıı, IV, v
15)insan hata, günah ve manevi kirlerden ...... .. ..... ..ederek kurtulur?
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelir?
A) Tövbe
B) Gusül
C) Abdest
D) Namaz
E) Teyemmüm
16)Hz Muhammed’le ilgili aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Babası kendisi doğmadan önce ölmüştür.
B) 6 yaşında iken annesi ölmüştür.
C) Sütannesinin adı Halime'dir.
D) Dedesi Abdulmuttalip’tir.
E) Hz. Hatice ile 40 yaşında iken evlenmiştir.
17)Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biri değildir?
A) Hz.Hatice
B) Hz.Ali
C) Hz.Ebubekir
D) Zeyd bin Harise
E) Hz.Ömer

18)İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
A) Mekke
B) Kuba
C) Medine
D) Ranuna vadisinde
E) Taif
19)"Eğer ümmetime zor gelmeyeceğini bilseydim onlara her namaz için misvak kullanmalarını emrederdim.” (Buhari, Cuma, 8.)
Yukarıdaki hadiste bahsedilen mesaj nedir?
A) Beden temizliğinin önemi
B) Ibâdetin önemi
C) Misvakın yararı
D) Misvak kullanmanın farz olduğu
E) Namaz kılmanın zor bir ibadet olduğu

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum