× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

5.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
1 yıl 5 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
5.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları, Cemal Hoca tarafından oluşturuldu
……ORTA OKULU 5. SINIF 2018 2.DÖNEM TÜRKÇE 1.YAZILI
AD-SOYAD: SINIF: NO:
1.Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını altına yazınız.
Parasını bulmak için dolaşıyor

Akşamları kitap okumaktan çok hoşlanırım.

2. Aşağıdaki cümleleri, karşılarındaki söz sanatlarından uygun olanlarıyla eşleştiriniz.
Arı gibi durmadan çalışıyordu. Kişileştirme
Kitaplar arkadaş canlısıdır. Benzetme

3. Yukarıdaki şiirden ne anladığınızı yazınız.
Sıkıntılı da olsa,
Benimle tatlı geçer
En uzun yolculuklar.
….

4. Yazımı yanlış olan cümleleri (X) ile işaretleyiniz
Cevizleri 5’er 5’er bölüşmüştük.( )
Türkçe dersinde 5’2 (5 tam, onda 2) kesrinin yazılışını öğrendik.( )

5. Aşağıdaki cümlelerin(neden-sonuç .sebep-sonuç )anlam özelliklerini yazınız.
Paltolu çocuklar, havalar ısındığı için paltolarını çıkarmaya başlarlardı.( )
Öğretmenim imtihan yapmak için beni imtihan odasına çağırdı.( )

6.Aşağıdaki kelimelerden hangisi yeni anlam kazanmıştır?
A.paltolar B.kitabım C.resimlik D.evden

7.Hangisinin eş anlamı yoktur?
A-Kitap B- Talih- C-Cevap D-Yıl

8.Aşağıdaki kelimenin kökünü yazınız.
balıkçı

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Arkadaşım çok iyi ingilizce konuşur.
B) Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, bir ramazan ayını Edirne’de geçirir.
C) Mehmet Âkif Ersoy Ortaokulu, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunmaktadır.
D) Ben Türk’üm, oğullar, ben Türk’üm!

10.“Bu gelenek Edirne’de de vardır.” cümlesinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki
kurallardan hangisi bulunmaktadır?
A) Kişi adlarıyla soyadları büyük harfle başlar.
B) Millet, boy, oymak adları büyük harfle başlar.
C) Yer adları (kıta, bölge, il, ilçe, köy, semt vb.) büyük harfle başlar.
D) Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak adlarında geçen mahalle, meydan, bulvar, cadde,
sokak kelimeleri büyük harfle başlar.

Ney üfleyen sanatkârlara ………denilmektedir.
11.Yukarıdaki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelmeli?

A.neyzen B. şair C. kopuz D.horon
12.Aşağıdaki kısa çizgi hangi anlamda kullanılmıştır?
Ankara-İstanbul 500 kilometredir.
A .ve B .ile C.den D. arası
13. Aşağıdakilerden hangisi “gemi” sözcüğüyle aynı kavram alanına girmez işaretleyiniz.
A.kayık B.sandal C.bot D.çizme
14. Erkek çocuklarına Doğan ( ) Tuğrul ( ) kız çocuklarına İnci ve Çiçek adlarını koymuş ( )
Yukarıdaki cümlede yay ayraçla belirtilen kısımlara sırasıyla hangi noktalama işaretleri
getirilmelidir?
A) (,) (;) (.)
B) (;) (,) (.)
C) (,) (,) (!)
D) (;) (,) (!)
15. Bilim ve teknolojiden yoksun ilk insanlar, uçmanın olanaksız olduğunu düşünürdü. (1)
Ancak uçma isteği, insanlık için hep bir hedef oldu. (2)İnsanlar hep havacılığa ilgi duydular,
uçmayı amaçladılar. (3)Tıpkı kuşlar gibi uçmak için sayısız denemeler yaptılar. (4)Bu uğurda
birçok isimsiz girişimci can verdi.
. Numaralanmış cümlelerden hangisiyle birlikte düşüncenin yönü değişmektedir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

16.Teknoloji hayatımıza sayısız faydalar sağlamaktadır. Bununla birlikte, teknoloji kullanımı
üzerindeki kontrolümüzü kaybetmememiz gerekmektedir. Ürünleri kullanırken ölçüsüz
ve sınırsız davranırsak, sağlığımızı kaybedebilir ve diğer insanlarla, ailemizin üyeleri ile ilişkilerimizde
ciddi sorunlar yaşayabiliriz. İşte bu duruma “teknoloji bağımlılığı” adı verilir.
Bağımlılık; bilgisayar, tablet ve cep telefonlarıyla İnternet’e, televizyona ve başka bir oyun
cihazına olabilmektedir. Bir süre sonra kişi kendi temel ihtiyaçlarını dahi ihmal ederek bütün
vaktini teknolojik araçla geçirmeye başlar.
Paragrafın konusu nedir?


17.Paragrafın ana fikri nedir?

18.’Nisanda Uludağ’a gideceğiz.’ Cümlesinde altı çizili kelimede hangi hal eki vardır?

A) belirtme B) bulunma
C) yönelme D) ayrılma

19. “Çiçek-çiçeklik” bu sözcükler arasındaki anlam ilişkisine benzer ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yoktur?
A) sinek-sineklik
B) Çöp - Çöplük
C) su-suluk
D) ayakkabı-ayakkabılık

20.
1-bize
2-Ankara’da
3-abim
4-geldi
5-oturan

kelimeleri anlamlı olarak sıralanırsa sıra nasıl olur?

A)1-2-3-5-4 B)2-3-1-5-4 C)3-2-4-5-1 D) 2-5-3-1-5

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum