Eğitim Öğretim Yılı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1.Dönem Veli Toplantı Tutanağı Örneği

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu Yazarı
5 yıl 4 gün önce #1 Yazan: Cemal Hoca
2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
İHSAN SABANCI MESLEKİ VE TEKNİK
ANADOLU LİSESİ
1.DÖNEM VELİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.
Toplantı Saati: 10:00
Toplantı Yeri: 9/F Sınıfı
Gûndem Maddeleri:
1-Açılış ve Yoklama
2-Öğrenci-Veli~Oğretmen İş Birliğinin Önemi
3-Oğrenci devam- devarnsızlık takibi, sınıf geçme yönetmeliği hаkkında bilgi verilmesi
4-Başarryı arttırmak için alınacak önlemler
5- Temizlik, tertip, düzen, kılık kıyafet yönetmeliği, okul kuralarına uyma
6- Öğrencilerin olumlu davranış kazanmaları için alınacak önlemler(Disiplin Yönetmeliği)
7- Bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele
8- Dilek ve Temenniler
9-Kapanış

Görüşülen Gündem Maddeleri:
1- Sınıf öğretmeni B.Cemal ALTUNKILIÇ açılış konuşmasını yapmıştır 2015-2016 Eğitim ve Öğretim
Yılının ilk tanışma toplantısı yapılmıştır. 9/F sınıfının bu II( toplantısına ekte adları ve lmzalan
bulunan veliler katılmıştır.
2- Sınıf öğretmeni ara karneleri velilere dağıttı. Burada 1. Yazılı sonuçları ve devam ve
devamsıziıkiar oldugunu belirtti. Ogretmenlerimizin başarısını sadece okulu ve derslerle degil
tüm hayatlarına yaymak gerekmektedir. Bu nedenle her konuda bizler ve sizler işbirliği
yapmak zorundayız ve hepinizi her zaman okula bekleriz öğrencilerlmlzin tertip düzenlerinin
yanında öğretmeni ile sürekli diyalog halinde bulunmarnızdan alınacak karar ve önlemlerin
konuşumasında ve başarının sağlanmasında etkili olduğunu belirterek velilerden okula
ilgilerini kesmemeleri istendi. Eğitimde başarılı olabilmek için çocuğu tanımanın esas olduğu
bununda ancak öğretmen veli işbirliği ile sağlanacağı belirtildi. Evde olabilecek herhangi bir
problemin mutlaka öğretmene iletilmesi istendi. veli toplantısında problemli çocuklann
velilerinin çağrılarak birebir görüşüleceği belirtildi.
3- Sınıf öğretmeni, öğrencilerinin özürlü( raporiu ve izinli) 20 alin ve özürsoz 10 gün toplamında
30 gün devamsııiık yapması durumunda velinin beş iş günü içerisinde bu durumu okula bizzat
kendisinin gelerek doktor raporu yada veli izin hakkını kullanarak bildirmesi gerektiği
bildirildi. Herhangi devamsızlıkiar için gerekli önlemler hakkında görüşler sunuldu ve
değerlendirildi. Belirli aralıklarda idarenin velilere öğrencilerin devamdevamsızlık ile ilgili bilgiller yolladığı bu nedenle okula bildirilen adres ve telefon numaralarının kontrol edilmesi gerekliliği üzerinde önemle duruldu.Sınıf geçme yönetmeliği hakkında bilgi verildi.
4-Sınıfımızda şuan da herhangi bir problem bulunmamaktadır. Sene başında öğrencilerin biraz
uyum problemi yaşadıklarını,ders dinleme konusunda öğretmenlerden şikayet geldiği fakat
yapılan motivasyonlarla bu en aza indirildi.1.YazıIılarda bazı öğrencilerimlzde zayıf notlar
olduğunu,bu öğrencilerin 2.yazıIılarda daha çok çalışarak ve evde konu tekrarlarını yaparsa bu
dersleri düzeltecegini belirtiIdi.Rehber öğretmenimizin ders çelışma teknikleri ile ilgili
öğrencilere yardımcı olacağını sınıf öğretmeni velilere söyledi.
5-Sınıf öğretmeni B.Cemal ALTUNKILIÇ öğrencilerin kıyafetlerinde tertip düzeni olması gerektiğini
belirti. Çocuklarınızın okula gelirken kıyafetlerini kontrol edin,öğrenci gibi giyinmesi
lazım,makyajlı,okuI kıyafeti olmayan giysilerle gelmemesi gerektigini söyledi.Okul giriş ve çıkış
saatlerini öğreniniz çocuğunuzun eve geliş saatlerini takip ediniz,dedi.
6-Sınıf öğretmeni B.Cemal ALTUNKILIÇ MEB orta öğretim ödül ve disiplin yönetmeliği hakkında bilgi
verilerek velilerin bu konuda daha hassas davranmalannı istedi.Okulda tütün ve tütün
mamülleri bulundurmanın ve içmenin,okul eşyasına ve okula zarar vermenin başkasına ait
eşyayı izinsiz kullanmanın,saygısız davranmanın,kopya çekmenin,düzeni bozmanın,okul
bilişim araçlarını okul yönetimini ve öğretmenin bilgisi ve izni dışında konuşma yaparak,ses ve
görüntü alarak mesaj ve e.mail göndererek bunları arkadaşlarıyla paylaşarak eğitim ve
öğretimi olumsuz yönde etkiliyecek şekilde kullanmanın kınama cezası ve davranışın
tekrerında okuldan atılmaya kadar ceza alacaklarını hatırIatı.Ögrencilerin olumlu davranışlar
kazanabilmeleri için neler yapılabileceği konusunda velileri bilgilendirdi.
7-Sınıf rehber öğretmeni; Bagımlılık yapan maddelerle ilgili olarak velilere bilgi verdi.Çantalarını
kontrol edilmesine ve bu konuda dikkatli ve gözümüzün açık olmasını belirtti.
8-Velilerden her konuda ayrı ayrı görüşleri alınarak not edildi. Derse giren öğretmenler sırayla
sınıf ve öğrenciler hakkında bilgiler verdiler.
9-Sınıf öğretmeni ve tüm velilerin iyi niyet temennileri ile toplantı sona erdi.
B.Cemal ALTUNKILIÇ
9/F Sınıf Öğretmeni
Matematik Öğretmeni

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum