× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9.Sınıf 1.Dönem 1.Mesleki Gelişim Yazılı Soruları

Çok
2 yıl 2 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
Cemal Hoca tarafından 9.Sınıf 1.Dönem 1.Mesleki Gelişim Yazılı Soruları konusunda yanıtlandı
2019/2020 ÖĞRETİM YILI MESLEKİ GELİŞİM DERSI 1. YAZILI SINAV SORULARI

S-1. Meslek nedir? Tanımlayınız. (10 puan)
S-2. Meslek ahlakı ilkeleri nelerdir? Yazınız. (10 puan)
S-3. Ahilik nasıl ortaya çıkmıştır? Yazınız. (10 puan)
54. Ahilik ve lonca teşkilatı arasındaki farkları yazınız. (10 puan)
S-S. Ahilik toplumumuz için neden önemlidir? Yazınız. (10 puan)
S-6.Türk toplumunun milli ve manevi değerleri nelerdir? Maddeleyiniz. (10 puan)
S-7. Ahilik ilkelerinden Ahinin açık olması gereken özellikleri yazınız. (10 puan)
S-8. Ahilikte eğitim sistemi nasıldır? 2 madde yazınız. (10 puan)
5-9. İş hayatında meslek ahlakına uygun davranışlardan 3 tane yazınız. (10 puan)
S-10. Ahilikte görgü kuralları nelerdir? 5 Madde yazınız. (10 puan)

http://matematikevim.com

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu yazarı
5 yıl 1 ay önce #2 Yazan: Cemal Hoca
9.Sınıf 1.Dönem 1.Mesleki Gelişim Yazılı Soruları, Cemal Hoca tarafından oluşturuldu
9. SINIF MESLEKI GELİŞİM DERSİ 1.DÖNEM 1.SINAV SORULARI

1. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran bir özelliktir?
A) İlahi kaynaklı olması
B) Toplumsal olması
C) Sözlü olması
D) Kanuni yaptırım içermesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumundaki meslek 7 biri değildir?
A) Ahilik Teşkilatı
B) Lonca Teşkilatı
C) Esnaf ve Sanatkârlar Odası
D) Yıldız Teşkilatı

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ahlak kurallarından biridir?
A) Yalan söylememek.
B) Kin duymamak.
C) Riyakâr (ikiyüzlü) olmak
D) Sırada öne geçmemek

4. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakına uygun davranmanın meslek erbabına katkılarındandır?
A) İş ortamında saygınlık kazanmak
B) İş ortamındaki güvenilir olmak
C) İş hayatında iyi bir imaja sahip olmak
D) Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi toplumları millet yapan oıtak değerlerden değildir?
A) Vatan sevgisi
B) Fikir birliği
C) Bayrak sevgisi
D) Örf ve adetler

6. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir?
A) Toplumsal değerler
B) Çevre ve aile
C) Hukuk kuralları
D) Eğitim

7) Aşağıdakilerden hangisi Ahilik eğitim sisteminde yer almaz?
A) Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir.
B) İş başında yapılan eğitim, iş dışında yapılan eğitimle bütünleşir
C) Yaygın eğitim amaçlanmıştır.
D) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.

8. Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir? A) Tüketimin azalması
B) Ahlaki ilkelerin yitirilmesi
C) Meslek erbabının niteliğinin artması
D) Paranın önem kazanması

9.Aşağıdakilerden hangisi Ahilik kültürünün oluşmasında en önemli payı içerir?
A) Eleman eksikliği
B) Ahlaklı ve nitelikli personel ihtiyacı
C) Kazancın önemi
D) Dini temeller

10. Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki
ilkelere ne denir?
A) Davranış
B) Değer
C) Prensip
D) Hedef

11. Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatında kullanılan “Pusula Yöntemi’nin günümüzdeki karşılığıdır?
A) Çek veya senet
B) Poliçe
C) Nakit
D) Repo
12. Aşağıdakilerden hangisi Ahilikte eğitim sisteminin özelliklerinden biridir?
A) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesı esastır.
B) iş başı eğitimiyle iş dışı eğitim bağımsızdır.
C) Eğitimin süresi sınırlıdır.
D) Eğitim ücretlidir.

13. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?

A) Mesleğe bağlı olmak
B) İşe bağlı olmak.
C) Mesleki anlamda yetersiz olmak
D) Kişiye göre davranmak

14. Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin sosyal ve ekonomik hayata katkılarından biri değildir?
A) Kaliteli üretim yapma
B) Can ve mal ortaklığı
C) Sınırsız üretim
D) Millî ekonomiye destek

15. Aşağıdakilerden hangisi meslek ile iş kavramları arasındaki farklardan biri değildir?
A) Meslek eğitim gerektirirken iş eğitim gerektirmez.
B) Mesleği olan herkesin işi de olur.
C) İş, sadece belli bir alanda yapılır.
D) İş, benzer etkinlikler grubudur

16. Aşağıdakilerden hangisi kökeni Ahilik teşkilatına dayanan günümüz kurumlarından biri değildir?
A) Bağ Kur
B) Esnaf Kefalet Kooperatifleri
C) Halk Bankası
D) Barolar Birliği

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
17. ( ) Meslek sahibi olmayan kişiler de Ahilik Teşkilatına katılabilir.

18. ( ) Ahilik; toplumun huzur, refah ve bütünlüğünü sağlamak için ticari, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi faaliyetlerde bulunan, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir

kurumdur.
19. ( ) Ahiliğin temel amaçlarından biri kişiyi eğitip, üretici ve topluma yararlı hâle getirmektir.

20. ( ) Kalkınma ile toplumun değerleri arasında çok yakın bir ilişki vardır.

B. Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
21. Ahiliğin kuralları ..................... adlı eserde yazılı olarak belirtilmiştir.

22 .Ahiliğin kurucusu olan ................... 1205 yılında ............ ’de Ahilik Teşkilatını kurmuştur.

23. Ahilik .. .... yy da Anadolu’da kurulmuş bir meslek teşkilatıdır.

24. Ahilikte “yol atası ve yol kardeşliği, yol sahibi olma ve ........ kuşanma “törenleri vardı.

25. Ahilik Osmanlı Döneminde .......... adı altında varlığını sürdürmüştür.

PUANLAMA :Her sorunun doğru cevabı 4 puandır.TopIan 100 puan

DERS ÖĞRETMENLERİ: Başarılar Dileriz.

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum