× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9.Sınıflar 1.Dönem 2. Coğrafya Yazılı Soruları

Çok
2 yıl 3 hafta önce #1 Yazan: Cemal Hoca
Cemal Hoca tarafından 9.Sınıflar 1.Dönem 2. Coğrafya Yazılı Soruları konusunda yanıtlandı
2019 -2020 Eğitim Öğretim Yılı 9.Sınıf 1.dönem 2.Coğrafya Yazılısı
S1) Doğayı oluşturan ortamların birbirIen'er etkileşimi doğal ortamı meydana getirir. Aşağıdakilerden hangisi doğal ortamı oluşturan unsurIardan değildir.
A ) Litosfer B) Atmosfer C) Hıdrosfer D) Biyosferden E) Ekosfer

S 2) Coğrafya bilimi, üziki ve beşerî coğrafya olmak üzere ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi fizikî coğrafyanın içine girmez.
A ) Jeomorfoloji B ) Ekonomik coğrafya C) Biyocoğrafya D ) Klimatoloji E) Kartoğrafya

S 3) I. Ekvatorun çevresi kquplann çevresinden daha uzundur.
ll. Yerçekimi kuvvetinin en fazla olduğu yener kutuplardır.
III. Mevsimler oluşur.
Yukarıdakilerden hangisi dünyanın gool! Şeklinin sonuçlarındandır.?
A) Yalnız I B) I ve II C) IIIII D) I ve III E) Yalnız III

S 4) Güneş ışınlarının yere düşme açısının Ekvator'dan kutup noktalarına doğru gidildikçe daralmaktadır. Bu durum bazı sonuçları doğurmaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ekvator’dan kutup noktalarına gidildikçe değişen sonuçlardan hangisi doğru değildir.
A) Sıcaklığın azalır.
B) Gölge boyunun uzar.
C) İklim özelliklednîn aynı kalır.
D) Bitki örtüsünün değişir.
E) Kalıcı kar sınınnın alçalır.

S 5) Üzerinde yaşadığımız Dünya, insanlar doğrudan hissedemese de hem kendi ekseni etrafında hem de Güneş çevresinde sürekli hareket etmektedir. kendi ekseni etrafında hareketi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır.
A ) Batıdan doğuya doğru döner
B ) Bu hareketini 24 saatte tamamlar
C ) Gece ve gündüz birbirini takip eder
D) Mevsimler oluşur
E) Yerel saat farkları oluşur

S 6) Dünyanın yarısı aydınlık iken diğer yarısı karanlıktır.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakiieroen hangisi etkilidir?
A) Dünyanın güneşe yaklaşması
B) Dünyanın güneşten uzaklaşması
C) Dünyanın şekli
D) Ekvatorun etkisi
E) Güneşin geliş açısı

S 7) Aşağıdakilerden hangisi Dünyanın güneşin . etrafındaki hareketi sırasında ortaya çıkan bir sonuçtur.
A) Güneşe en yakın tarih 4 Temmuz’dur
B) Sürekli rüzgarlar oluşur
C) Doğuda güneş erken doğar
D) Mevsimler oluşur
E) Gece gündüz oluşur.

S 8) Meridyenler arasındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru daralır.
Bu durumun ortaya çıkrhasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Meridyen boyların kısalması
B) Paralelleri dik kesmesi
C) Dünyanın şekli
D) Ekvatorun etkisi
E) Güneşin geliş açısı

S 9) |. Merkez 30 Kuzey 5 Batı
II .Merkez 25 Güney 10 Batı
Ill. Merkez 10 Kuzey 30 Batı
|V . Merkez 15 Güney 40 Batı
Yukarıdaki merkezleri ekvatordan kutuplara doğrusıralayınız?
A) III -ll-l-IV B) Ill-lV-II-l C) ll -l-I|I-lV D) l-II-III-I V E) IV-lll-Il-l

S 10) 10 Doğu boylamında yerel saat 14 :00 iken 20 batı boylamında yerel saat kaçtır?
A) 12 :00 B) 14:40 C) 13:20 D) 16:00 E) 14:30

S 11) Dünya'nın 21 Mart’ta yörüngesindeki konumuna baktığımızda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A ) Ekvator, Güneş ışınlarını öğle vakti dik açı ile ahr
B )Kuzey Yarım Küre’ de ilkbahar mevsimi başlar.
C) Aydınlanma çemberi, kutup noktalarına teğet geçer

S 12)Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçlarındandın A) Deprem riskinin fazla olması
B) Kuzey Yarım Küre'de yer alması
C) 2 . saat dilimini kullanması
D) Kuzeyine gidildikçe sıcaklığın azalması
E) Kuzeyine gidildikçe denizlerdeki tuzluluğun artması

S 14) 21 Haziranda en uzun gündüzün yaşandığı yeri yazınız?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

S 1 5) Yıl içinde gölge boyunun sıfır olduğu yeri yazınız?
A ) 1 B)2 C)3 D)4 E )5

S1 6) Haritaya göre noktalardan hangisine güneş daha erken doğar?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

S 17) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin mutlak konumunu ifade etmez?
A ) 36 Kuzey enlemi B)26 Doğu boylamı
C)42 Kuzey enlemi D)45 Doğu enlemi
E ) 45 Doğu boylamı
S 18) I.Ölçek
lI. Kuşbakışı görünüm
lll. Düzleme aktarma
Yukarıdakilerden hangileri harita olabilmesi için gerekli şartlardandır?
A) Yalnız | B) Yalnız ll C) Il ve III D) I ve u E) lıı ve ııı

S 19)Dünyanın yarısı aydınlık ilken diğer yarısı karanlıktır.
Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?
A) Dünyanın güneşe yaklaşması
8) Dünyanın güneşten uzaklaşması
0) Dünyanın şekli
D) Ekvatorun etkisi
E) Güneşin geliş açısı

S 20) Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özellikleri arasında yer almaz?
A)Toplam 180 tane paralel vardır.
B) Başlangıç paraleli Ekvator'dur.
C) Ardışık iki paralel arası uzaklık 111 km’dir.
D) Paralellerin boyları kutuplara gidildikçe kısalır.
E) Aralarındaki zaman farkı her yerde dört dakikadır

http://matematikevim.com

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı Konu yazarı
5 yıl 4 hafta önce #2 Yazan: Cemal Hoca
9.Sınıflar 1.Dönem 2. Coğrafya Yazılı Soruları, Cemal Hoca tarafından oluşturuldu
9.Sınıflar 1.Dönem 2. Coğrafya Yazılı Soruları ve Cevapları
1)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız

> Atmosfer biyosfer,hidrosfer ve ....................doğayı oluşturan dört temel ortamı meydana getirirler.

Kuzey Kutup Noktısı 21 Haziran tarihinde, Güneş ışınlarını .........'iik açıyla alırlar.

Harita ile krokinin benıer tarafları her ikisinde, ............. olarak düzlem üzerine aktarılmalarıdır.

8 BM antimeridyeni, ............... DM'dir.

Haritaları çizerken doğabilecek bozulmaları en aza indirgemek için geliştirilen harita çizim yöntemlerine .......................... denir.

Kutup noktasının yerin merkezine, Ekvator’dan daha yakın olması, Dünya'nın .........şekline sahip olmasının, bir sonucudur.

2)Aşağıdakl ifadelerden doğru olanların yanına D, yanlış olanlarının yanına Y harfi koyunuz.

( )Blr meridyen yayının bütün noktalarında, Güneş'in doğuş ve batış saatleri ,yıl boyunca aynıdır.

( )Büyük ölçekli haritalarda izohipsler arasındaki yükselti farkı fazladır.

(  )Bütün meridyen yayları, kutup dairelerinde birleşirler.

( )Ekvator'un başlangıç paraleli olmasında bir zorunluluk varken,Greenwich'in başlangıç meridyeni olmasında bir mecburiyet yoktur.

( )Matematik iklim kuşaklarının sınırlarını eksen eğikliği belirlerken,sıcakiık kuşaklarının sınırlarını,kara ve denizlerin dağılışı ile okyanus akıntıları belirlemiştir.

( ) Dünya’da 360 meridyen dairesi vardır.

3)İklim nedir tanımlayınız.

4)Aşağıdaki test sorularını cevaplayınız.

#Dünyanın şeklinden dolayı çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru azalır. Aşağıda verilen paralellerden hangisinde çizgisel hız daha fazladır?
A) 5° Kuzey
B) 45°Kuzey
C) 65° Kuzey
D) 60°Güney
E) 25°Güney

#Aşağıdakilerden hangisi doğayı oluşturan ortamlardan değildir?
A) Atmosfer
B) Hidrosfer
C) Litosfer
D)Asteonosfer
E) Biyosfer

#Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın şeklinin sonuçlarından biri değildir?
A) Dünya'nın yarısının aydınlık,yarısının karanlık olması
B) Mevsimlerin oluşması
C) Harita çiziminde hatalar meydana gelmesi
D) paralellerin uzunluklarının ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalması
E) Güneş ışınlarının geliş açısının ekvatordan kutuplara gidildikçe kısalması

#Birer derece aralıklarla çizilirse ekvator çizgisi hariç Dünya'da toplam kaç paralel çizilir?
A)90 B)120 C) 18O D) 270 E) 360

#Dünyamız güneş etrafında dönerken elips bir yörünge üzerinde döner..
Aşağıdakilerden hangisi yörüngenin elips olmasının sonuçlarından değildir?
A) Dünyanın güneşe olan uzaklığı değişir
B) Güneş'in dünya üzerindeki çekim gücü değişir.
C) Dünyanın güneş çevresindeki dönüş hızı değişir.
D) Muson rüzgarları oluşur.
E) Şubat ayı 28 gün sürer.

#Doğuda yerel saat ileri batıda geridir.Güneş doğuda erken doğar erken batar. Yukarıda yaşanan durumların nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıllık hareket
B) Eksen eğikliği
C)Günlük hareket
D) Yörüngenin elips olması
E) Dünyanın şekli

#Dünyanın şeklinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır.
Buna güre ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe hangisi gerçekleşir?
A)Sıcaklık atar
B) Kalıcı kar sınırı artar
C) Yerleşme sınırı artar
D) Orman sınırı artar
E) Cisimlerin golge boyu uzar

#Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde coğrafyanın ilkeleri bir arada verilmiştir?
A) Genellik-karşılıklı ilişki-doğallık
B) Dağılış-karşılıklı ilişki üstünlük
C) Dağılış -canlılık-üstünlük
D) Dağılış-karşılıklı ilişki-nedensellik
E) Canlılık-görecelik-genellik

#Renklendirme yöntemiyle çizilmiş haritalarda 1500 metrenin üzerindeki yerlerde hangi renk tonu kullanılır?
A)Sarı
B)Mavi
C) Kahverengi
D)Yeşil
E)Kırmızı

#Kutup noktaları arasında çizilen paralelleri dik kesen hayali çizgileridir.
Yukarıda tanımı yapılan kavram hangisidir?
A)Enlem
B)Meridyen
C) Boylam
D)Paralel
E)Yörünge

#1/500.000 ölçekli haritada 4 cm olarak ölçülen iki şehir arasındaki mesafe gerçekte kaç km'dir?
A)2 B)20 C) 200 D) 10 E)500

#Dünyanın şekli ile ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?
A) Kutuplardan basıktır B) Küremsidir
C) Ekvatordan şişkindir D) Yuvarlaktır
E)Kendine özgü şekline geoit denir

#Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın hidrografya dalına yardımcı bilimdir? A)Pedoloji B)Jeoloji C) Limnoloji D) Zooloji E)Astronomi

#Aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğal sistemler ile inceleyen bilim dalı yanlış verilmiştir?
A) Deprem -Jeomorfoloji
B) iklim-Klimatoloji
C)Sel-Hidrografya
D) Canlılann dağılışı-Biyocoğrafya
E) Heyelan -Klimatoloji

#Burada yaz mevsimi çok kısa sürer uzun kış mevsiminde , dondurucu soğuklar görülür. Bu yüzden belirli sebze meyve yetiştirilir.
Yukarıdaki metinde hangi unsurlar arasındaki ilişki anlatılmaktadır?
A)insan-toprak B)İnsan-taş C) Taş-toprak D)Bitki-toprak E)İnsan-hava

#Aşağıdakilerden hangisi dünyanın günlük hareketinin sonuçlarındandır?
A) Gün içerisinde güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi
B) Yıllık sıcaklık farkının oluşması
C) Dünya'nın güneşe yaklaşıp uzaklaşması
D)Mevsimlerin oluşması
E)İklim ve bitki kuşaklarının oluşması

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum