× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9-10-11-12.Sınıflar Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı Çalışma Sorular

Çok
1 yıl 6 ay önce - 1 yıl 6 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
1)Zamanın oluşmasındaki etkenler aşağıda verilenlerden hangisidir?
l-Ayın kendi çevresinde dönmesi
ll-Dünyanın kendi çevresinde dönmesi
lll-Dünyanın Güneş çevresinde dönmesi
A) Yalnız l B) Yalnız ll C) Yalnız lll
D) l ve ll E) l, ll ve lll

2) Dünya neden geoit şeklindedir?
A) Yuvarlık olduğundan
B) Elips şeklinde olduğundan
C) ¾ ünün sularla kaplı olduğundan
D) Dönmesi nedeniyle merkezkaç kuvveti oluşmasından
E) Yeryüzünün 4. jeolojik zamanda oluşumunu bu
şekilde tamamlamasından

3) Ekli yıl nedir?
A) Bir yıla birkaç eklenmesidir.
B) Bir yıla birkaç yıl eklenmesidir
C) Bir yıl 365 gün 6 saat; bu 6 saatin 4 yılda bir 24 saat yani bir gün etmesiyle şubat ayının 29 çektiği yıldır.
D) Bir yıl 365 gün 6 saat; bu 6 saate ekli yıl denir.
E) Ekli yıl diye bir şey yoktur.

4) Gök adaları inceleyen bilim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Astrofizyoloji B) Kozmoloji C) Jeodezi
D) Astronomi E) oşinografi

5) Gökyüzüne roketi ilk kullanıp çıkan kimdir?
A) Lagari Hasan ÇELEBİ B) Amstrong
C) Denniz TİTO D) Maymunlar E) Köpekler

6) İlk uzay turisti kimdir?
A) Dennis TİTO
B) Hasan ÇELEBİ
C) Yuri GAGARİN
D) Valantina TERESHKOVA
E) Nicolas KOPERNİK

7) Yeryüzünde ilk ortaya çıkan bilim aşağıdakilerden hangsidir?
A) Coğrafya bilimleri
B) Sosyal bilimller
C) Astronomi bilimleri
D) Fen bilimleri
E) Matematik bilimleri

8) Türkiye Cumhuriyeti hangi tarihten itibaren Mi-ladi takvimi kullanmaya başlamıştır?
A) 10 Aralık 1966
B) 1 Ocak 1926
C) 30 Agustos 1930
D) 19 Mayıs 1919
E) 23 Nisan 1923

9) Uzaya Mikroorganizma taşıma projesi aşağıdaki-lerden hangisidir?
A) UMTP
B) BİOPAN
C) TMO
D) SOS
E) TÜBİTAK

10) Türkiye de kullanılan saat dilimi aşağıdakilerden hangi şehrin yerel saatidir?
A) Erzurum
B) Adana
C) Ankara
D) İstanbul
E) İzmir

11) Canlılar neden dünya dışındaki bir gezegende yaşayamaz?
A) Su olmadığı için
B) Oksijen olmadığı için
C) Yiyecek olmadığı için
D) Atmosfer olmadığı için
E) Cep telefonları çekmediği için

12) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Celali takvimi-Osmanlı
B) Miledi takvim-Güneş
C) Hicri takvim-Ay
D) Jülien takvimi-Roma
E) 12 Hayvanlı takvim-Göktürk

13) “Dönemli olarak tekrarlanan her olay ile zaman ölçülebilir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisiyle zamanı ölçemeyiz?
A) Dünyanın kendi ekseni etrafında dönme hareketi
B) Dünyanın güneş etrafında dönme hareketi
C) Bir sarkacın hareketi
D) Her zıplamasında aynı yüksekliğe çıkan bir top
E) Rüzgarda dalgalanan bir bayrak

14) Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicre-tini başlangıç kabul eden takvim aşağıdakilerden hangisidir?
A) 12 Hayvanlı takvim
B) Hicri takvim
C) Celali takvimi
D) Rumi takvim
E) Miladi takvim

15) Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmalarının amaçlarından biri değildir?
A)Ülkedeki bir çok sanayi kolunun gerektirdiği ileri teknolojinin gelişmesini sağlamak
B)Haberleşme uydularıyla telsiz ve telefon görüşmelerinin sağlanması
C)Uyduların askeri amaçlarla kullanılması
D)Ülke ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu göstermek
E)Atmosfer dışına yerleştirilebilecek dev teleskoplarla evren ile ilgili araştırma yapmak

16) Aşağıdakilerden hangisi uyduların kullanım alanlarından biridir?
A) Uzay araştırma uyduları
B) Haberleşme uyduları
C) Meteoroloji uyduları
D) Uzaktan algılama uyduları
E) Hepsi

17) Aşağıdakilerden hangisi uzay çalışmalarında kullanılan temel araçlar arasında yer almaz?
A) Roketler
B) Uydular
C) Uzay istasyonları
D) Jet motorları
E) Uzay mekikleri

18) NASA'nın “Dünya dışı yaşam” konusundaki çalışmaların yürütüldüğü program aşağıdakilerden hangisidir?
A) İSEEC
B) SETİ
C) RCİ
D) UİA
E) SERA

19) Yıldız içerisinde gerçekleşen tepkime nedir?
A) Gaz ve toz bulutlarının bir araya gelerek ısı ve ışınım yayması
B) N, O, H, He gibi elementlerin bir araya gelmesiyle kızıl bulutun oluşması
C) Hidrojenin Helyuma dönüşmesi
D) Helyumun Hidrojene dönüşmesi
E) Sera gazlarının bir araya gelerek ışık yayması

20) Büyük patlama ve evrenin yaradılışı sırasında yayımladığı ve halen yayıldığı düşünülen elektro-manyetik dalga aşağıdakilerden hangisidir?
A) Işık ışını
B) Kozmik ışıma
C) Kara delik
D) Siyah cisim ışıması
E) tayf çizgileri

21) Roketlerde yakıt olarak hangisi kullanılır?
A) Kömür
B) Sıvı Hidroje(yanıcı), sıvı oksijen (yakıcı)
C) Doğal gaz
D) Mazot
E) Süper benzin

22) Görünür ışık için insan gözünün en duyarlı olduğu dalga boyu hangi seçenekte doğru veril-miştir?
A) Yeşil-Kırmızı B) Sarı-Yeşil
C) Kırmızı –Mor D) Mavi-Mor
E) Turuncu-Mavi

23) Hubble uzay teleskopundan elde edilen gö-rüntüler yeryüzündeki teleskoplardan elde edilen görüntülerden neden daha üstündür?
A)Atmosfer dışında olduğundan
B)Yeryüzünden kontrol edilebildiğinden
C)Enerjisini kendi üretebildiğinden
D)Ayna ve mercek sistemi olduğundan
E)24 saat gözlem yapabildiğinden

24)Aşağıdaki şeçeneklerden hangisi yıldızların (uzaklılarını) parlaklıklarını ölçme yöntem ve tekniklerinden biri değildir?
A)Uzaktaki yıldız küçük, yakındaki büyük görünür.
B)Uzaktaki yıldızın ışığı dağınık yakındakinin daha toplu görünür.
C)Yakındaki yıldızın ışığı parlak, uzaktaki sönük görünür.
D)Uzaktaki yıldızın ışığı yanıp sönüyor gibi, yakındaki sürekli yanar halde görünür.
E)Yıldızlar uzakta yada yakında olmaları an-lamak için ışığının gözümüze gelmesi gerekir.

25) Güneşe baktığımızda güneşin 8 dakika önce-ki halini görürüz. Bunun nedeni hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Güneş ışınları dünyaya geç geldiği için
B) Güneşte çekirdekte oluşan patlamalar yüzeyine geç ulaştığı için.
C) Güneşte H yakılarak He'ma dönüştüğü için
D) Güneşin şekli sürekli değiştiği için
E) Biz güneş ışınlarını görebilmemiz için sabahı beklemek zorunda olduğumuz için.

26) Evren nedir?
A) Uzay boşluğudur
B) Uzayda bulunan tüm madde ve enerjinin bütünü-nün adıdır.
C) Büyük yıldız ve gezegenlerin adıdır
D) Büyük patlama olayıdır
E) Büyük gezegenlerdeki uçsuz bucaksız düzlüklerdir

http://matematikevim.com
Son Düzenleme: 1 yıl 6 ay önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum