× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9.Sınıflar 1.Dönem Türk Dili ve Edebiyatı Dersi 1.Yazılı Soruları

Çok
10 ay 2 hafta önce - 10 ay 2 hafta önce #1 Yazan: Cemal Hoca
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MTAL 9.SINIFLAR TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 1. ORTAK YAZILI SORULARI

Yırtık pırtık paltolar giymiş iki çocuk kapımı çaldılar: “Eski gazeteniz var mı bayan?" Çok işim vardı. Önce hayır demek istedim ama ayaklarına gözüm ilişince sustum. İkisinin de ayaklarında eski sandaletler vardı ve ayakları su içindeydi. "İçeri girin de, size kakao yapayım” dedim. Hiç konuşmuyorlardı. Islak ayakkabıları halıda iz bırakmıştı. Kakaonun yanında reçel, ekmek de hazırladım onlara, belki dışarıdaki soğuğu unutturabilir, azıcık da olsa ısıtabilirdim minikleri...Küçük kız elindeki boş fincana bakıyordu... Erkek çocuğu bana döndü “Bayan, siz zengin misiniz?” diye sordu. Zengin mi? “Yo hayır!” diye yanıtlarken çocuğu, gözlerim bir an ayağımdaki eski terliklere kaydı. Kız elindeki fincanı tabağına dikkatle yerleştirdi ve “Sizin fincanlarınız, fincan tabaklarınız takım” dedi. Sesindeki açlık, karın açlığına benzemiyordu. Sonra gazetelerini alıp çıktılar dışarıdaki soğuğa. Teşekkür bile etmemişlerdi ama buna gerek yoktu. Teşekkür etmekten daha öte bir şey yapmışlardı. Düz mavi fincanlarım ve fincan tabaklarım takımgı. Pişirdiğim patateslerin tadına baktım. Sıcacıktı patatesler, başımızı sokacak bir evimiz vardı, bir eşim vardı ve eşimin de bir işi... Bunlar da fincanlarım ve fincan tabaklarım gibi bir uyum içindeydi... Çocukların sandaletlerinin çamur izleri, halının üzerindeydi halâ. Silmedim ayak izlerini. Silmeyeceğim de. Olur unutuveririm ne denli zengin olduğumu...

S.1.Aşağıdaki soruları yukarıdaki hikayeye göre cevaplayınız.

a. Hikayenin kahramanları kimlerdir?(5 Puan)

b. Hikaye nerede ve ne zaman geçmektedir? 10 Puan)

c. Hikayenin anlatıcısı kimdir, anlatıcının bakış açısı nedir? ( 10 Puan)

d. Hikayenin ana fikrini yazınız. (10 Puan)
S.2. Tekne geldi, önlerinden geçti, buruna vardı, oradan geriye döndü. Teknenin içinden çok uzun boylu, uzun sarı sakallı, kırmızı kuşaklı, avurdu avurduna geçmiş, püsküllü kırmızı fesli, kalın kaşlı, beyazı çok büyük yeşil gözlü bir adam iskeleye atladı.
Yukarıdaki paragrafta .............. ve ........... anlatım biçimlerinden yararlanılmıştır. ( Boşlukları doldurunuz. ) (10 Puan)
S.3. Aşağıdaki cümlelerin, dilin kullanımından doğan hangi türleri (standart dil, ağız, şive, lehçe, argo, jargon) örneklediğini belirleyiniz. ( 10 Puan)
Siz ne danışırsınız?
Matematikten yine çaktım.
Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. N'apıp durun gıı?
En ubayın hanna üöreneriy?
S.4. Orman alabildiğine sakin ve dinlendiriciydi. Bir kartal, kayanın üstünde güneşleniyordu. Derenin içinde alabalıklar oynuyordu. Ağaçların sık dalları gökyüzünün görünmesini engelliyordu. Birden bir çam kozalağı yere düştü. Korkuyla sıçradı...

Parçadaki altı çizilmiş isimleri , türlerine göre gruplandırarak aşağıdaki ilgili bölümlere yazınız. ( 10 Puan)

Cins isim:

Tekil isim:

Çoğul isim:

Topluluk ismi:

Soyut isim: |

S.5. Aşağıdaki ifadelerin sonuna, ifadeler doğru ise (D) ; yanlış ise (Y) yazınız.(15 Puan)
A) Diyalog , kahramanların karşılıklı konuşmalarına dayanan anlatım tekniğidir. ( )
B) Ahmet Mithat Efendi'nin Letâif-i Rivâyât adlı eseri ilk hikâye örneklerindendir. ( )
C) Hikâyenin yapı unsurları kişiler, olay örgüsü, mekân (yer), zamandır. ( )
D) Memduh Şevket Esendal ve Sait Faik Abasıyanık olay hikayeleriyle tanınmışlardır. ( )
E) Sanat metinleri okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla oluşturulur.( )

S.6. Aşağıdaki sanatçılardan hangisi olay öyküsünün Türk edebiyatındaki temsilcisidir? (5 Puan)
A)Ömer Seyfettin
B)Maüpassant
C)Çehov
D)Memduh Şevket Esandal
E)La Fontaine
S.7. Hikâyeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi do doğru de değildir?( 6 Puan)
A) Gerçek ya da gerçeğe uygun olayları konu edinir.
B) Durum ve olay hikâyesi olmak üzere iki türü vardır.
C) Maupassant tarzı hikâyeler; serim, düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur.
D) Türk edebiyatında Batılı anlamda ilk örnekleri Tanzimat Dönemi'nde verilmeye başlanmıştır.
E) Hikâyelerde olağanüstü olaylara ve kişilere sıkça yer verilir.

S.8. Sabahleyin ( ) bir ara yarı daldığı uykudan pek yorgun ve hâlsiz uyandı ( ) Artık kanıksamıştı ( )Geceki saçma sinir bozukluğuna şaşıyordu ( ) Ne kötü bir gece geçirmişti. Halbuki değer miydi ( )
Bu parçada ayraçlarla ( ) belirtilen yerlere, uygun noktalama işaretlerini koyunuz. ( 10 Puan)
Not: Sınav süresi 40 dk. BAŞARILAR
İndirme linki buradadır

Ek dosyası:

Dosya adı: 9-tde-pand...ili.docx
Dosya boyutu:15 KB

http://matematikevim.com
Ek dosyalar:
Son düzenleme: 10 ay 2 hafta önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Çok
2 yıl 2 ay önce - 2 yıl 2 ay önce #2 Yazan: Cemal Hoca
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIFLAR TDE DERSI 1.0RTAK SINAVI SORULARI
BALONCU HİKAYESİ

Küçük çocuk bütün cesaretini toplayarak:
-Baloncu amca, dedi. Biliyor musun benim hiç balonum olmadı. Adam çocuğu şöyle bir süzdükten sonra:
-Paran var mı , diye sordu. Sen onu söyle.
-Bayramda vardı, diye atıldı çocuk, önümüzdeki bayram yine olacak.
-Öyleyse bayramda gel, dedi adam. Acelem yok, ben beklerim.
Çocuk sessizce geri döndü. O ana kadar balonlardan ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş, yürümeye bile mecali kalmamıştı. Birkaç adım attıktan sonra elinde olmadan tekrar onlara baktığında, gördüklerine inanamadı.
Balonlar, her nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yol kenarındaki büyük bir akasya ağacının dallarına takılmıştı. Çocuk, olup bitenleri büyük bir merakla takip ederken, baloncu ona doğru dönerek:
-Küçük, diye seslendi. Balonları ağaçtan kurtarırsan birini sana veririm.

Yapılan teklif, yavrucağın aklını başından almıştı. Koşarak ağacın altına doğru yöneldi ve ayakkabılarını aceleyle fırlatıp tırmanmaya başladı. Hedefıne adım adım yaklaşırken duyduğu heyecan, bacaklarını kanatan akasya dikenlerinin acısını hissettirmiyordu. Sincap çevikliğiyle balonlara ulaştığında bir müddet onları seyretti ve dallara dolanan ipiçözerek baloncuya sarkıttı.
Ancak balonlardan birisi iyice sıkıştığından diğerlerinden ayrılmış ve ağaçta kalmıştı. Çocuk onu
kurtarmaya kalkışsa, dikenlerden patlayacağını çok iyi biliyordu. İster istemez balonu yerinde bırakıp aşağıya indi ve adama dönerek:
- Birini bana verecektiniz, dedi. Hangisi o? Adam elini tersiyle burnunu sildikten sonra:
-Seninki ağaçta kaldı evlat, dedi. İstersen çık al.
Çocuk bu sefer ayakta bile duramadı. Kaldırım kenarına oturup baloncunun uzaklaşmasını bekledikten sonra, dallar arasında parlayan balona uzun uzun bakarak: “Olsun", diye mırıldandı. “Olsun.” Ağacın üzerinde kalsa da, bir balonum var ya artık...

S.1. Hikayeyi inceleyerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Olay:
Kişiler:
Yer:
Zaman:

S.2.Yukarıdaki hikayenin anlatıcısı kimdir? Anlatıcının bakış açısı nedir? Yazınız.

S.3.Hikayenin ana fikri nedir?

5.4. Yukarıdaki hikayedeki altı çizilmiş isimleri inceleyerek; türlerini belirtiniz.

S.5.Aşağıdaki cümlelerin karşısına yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız.
A) ( ) Durum hikayeleri serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur.
B) ( ) Olay hikayelerinin ilk örneklerini Fransız yazar G. Maupassant vermiştir.
C) ( ) Durum hikayesinin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi Ömer Seyfettin’dir.
D) ( ) Bir ülke içinde aynı dilin farklı konuşma şekillerine ağız denir.
E) ( ) Türkiye Türkçesinde standart dil olarak İstanbul ağzı esas alınmıştır.

S.6 Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle tamamlayınız.
Giovanni Boccacio, “ ............................. ”adlı eseriyle öykü türünün ilk örneğini vermiştir. Batılı anlamda ilk öykü örneğini ise “ ......................... ” adlı eseriyle Ahmet Mithat Efendi vermiştir. Türk edebiyatında olay öykücülüğün en büyük temsilcisi ....................... dir. Durum öykücülüğün öncüsü ise ....................dir.

S.7. Aşağıdaki paragraflarda hangi anlatım türleri kullanılmıştır?
1. Birdenbire, önümde bir adamla bir kadın gördüm. . Kalpazankaya yolunu sordular. "Üstündesiniz," dedim. Sanki yol hareket etti. Yürümediler. Iki adımda benden uzaklaştılar...

2. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması, pekâlâ bir meseledir. Kim demiş mesele değildir, diye? Budalalık! Ya yağmur yağsaydı... Ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı... Olsaydı o zaman mesele olurdu, işte.

S8.. Türklerin tarih boyunca kullandığı alfabeleri yazınız.

S. 9. Şaştığım şu ( ) Bütün bunları ne zaman ( ) ne çabuk ( ) nasıl öğrendiler bu kızlar ( )
Yukarıdaki parçada parantezle belirtilen yerlere uygun noktalama İşaretlerini koyunuz.

S.10. Aşağıdaki iletişimde bulunan öğeleri yazınız.
Ayşe: Sence bu elbise bana yakışmış mı ?
Ali: Evet çok yakışmış
Gönderici:
İleti(Mesaj):
Dönüt:
Alıcı:
Kanal

http://matematikevim.com
Son düzenleme: 2 yıl 2 ay önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum