× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9.Sınıf Mesleki Gelişim Dersi Yazılıya Hazırlık Çalışma Soruları ve Cevapları

Çok
11 ay 6 gün önce #1 Yazan: Cemal Hoca
9.Sınıf Mesleki Gelişim Dersi Yazılıya Hazırlık Çalışma Soruları
MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ ÇALIŞMA SORULARI

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru cevabı işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi sınıf kuralları belirlemenin amaçlarından biri değildir?
A) Sınıf düzenini sağlamak
B) Sınıf ortamının güvenliğini sağlamak
C) Sınıfta adil bir ortam sağlamak
D) Sınıfta herkesin canının istediği gibi davranmasını sağlamak
E) Sınıfta herkesin birbirine saygılı olmasını sağlamak

2. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemenin göstergelerinden biridir?
A) Konuşmacının sözünü kesmeden takip etmek
B) Konuşmacı ile göz teması kurmaktan kaçınmak
C) Konuşma sırasında uyumak
D) Konuşma sırasında telefon ile ilgilenmek
E) Konuşmacıya lakap takmak

3. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi destekler?
A) Bağırarak konuşmak
B) Kimsenin duyamayacağı kadar kısık sesle konuşmak
C) Konuşanı göz teması kurarak dinlemek
D) Konuşmacının sözünü keserek soru sormak
E) Konuşmacı hakkında önyargılı olmak

4. Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğe uygun bir davranış değildir?
A) İşinde ve hayatında dürüst olmak
B) İçi, dışı, özü, sözü bir olmak
C) Kendin muhtaç olduğunda başkasına yardım etmemek
D) Yaptığın iyilikten karşılık beklememek
E) Kötülük edenlere iyilikte bulunmak

5. Aşağıdakilerin hangisi meslek etiğine uygun davranışlardan biridir?
A) Müşteriye verilen sözü tutmamak
B) Yaptığı işi önemsememek
C) İş hayatındaki gelişmeleri takip etmemek
D) Hizmette ayrım yapmamak
E) Yasa dışı üretim yapmak

6. Aşağıdakilerden hangisi sınıfta yapılması istenen ve istenmeyen davranışları içeren ilke ve kuralların belirlenmesinin gerekliliğindendir?
A) İlke ve kuralların ortaklaşa belirlenmesi, sınıfın birlik ve beraberliğine katkı sağlayacaktır.
B) Sorunsuz, çalışma ortamı için gereklidir.
C) huzurlu çalışma ortamı için gereklidir.
D) Üretken bir öğrenme için gereklidir.
E) Hepsi

7. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerindendir?
A) Dinleyicilerin bazılarının uyuması
B) Telefonlarıyla ya da başka bir şeyle ilgilenmesi
C) Aralarında konuşması
D) Konu ile ilgisiz sorular sorması
E) Hepsi

8. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik Nasihati değildir?
A) Kuvvetli ve üstün durumdayken affetmesini bil.
B) Dünya malına tamah et. Yanlış ölç, eksik tart.
C) Hiddetliyken yumuşak davranmasını bil.
D) Kendin muhtaç iken bile, Başkalarına verecek kadar cömert ol.
E) Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme.

9. Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğe uygun bir davranış değildir?
A) Çalışma saatlerine uymamak
B) Kaliteli üretim yapmak
C) Dürüst olmak, disiplinli çalışmak
D) Milli ekonomiye destek olmak
E) Sözünde ve özünde adaletli olmak

10. Aşağıdakilerden hangisi zihin haritasının kullanıldığı yerlerdendir?
A) Okulda
B) İş hayatında
C) Özel Hayatta
D) Toplumsal hayatta
E) Hepsi

11. Aşağıdakilerden hangisi Turizm sektöründe hemfikir olunan etik ilke ve kurallardan değildir?
A) Saygılı, dürüst ve tarafsız olmak
B) İyi, adaletli ve eşit olmak
C) İnsanların özel hayatına saygı duymak
D) Görevlerinin bilincinde olup sorumluluğunu alabilmek
E) Hiçbiri

12. Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı kullanarak problem çözümü geliştiren bir öğrencinin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenemez?
A) Empati kurmak
B) Problemi tanımlamak
C) Prototip geliştirmek
D) Prototipi test etmek
E) Hemen çözüm geliştirmek

13. Boya atölyesinde çalışan bir öğrenci koruyucu kullanmadığı için bir süre sonra nefes almakta zorluk çekmiştir. Öğrenci hangi iş güvenliği kuralını yerine getirmemiştir?
A) Gözlük takmak
B) Eldiven giymek
C) Maske takmak
D) Baret takmak
E) Markalama aletlerini kullanmak

14. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin başlıca amaçlarından değildir?
A) Çalışanlara niteliği düşük bir çalışma ortamı sağlamak
B) Çalışanların sağlığını korumak
C) İş yerindeki üretimi artırmak
D) Maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak
E) Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak

15. Açıkta dönen bir kayışlı kasnak sistemi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?
A) Tehlikeli durum
B) Tehlikeli davranış
C) Dikkatsiz durum
D) Dikkatsiz davranış
E) Dikkatsiz kurum

16. Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde karşılaşılan sağlık ve güvenlikle ilgili risklerden değildir?
A) Fiziksel riskler
B) Kimyasal riskler
C) Biyolojik riskler
D) Ergonomik riskler
E) İş yerinin iflas etme riski

17. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım değildir?
A) Toz maskesi
B) Kaynakçı gözlüğü
C) Ağır iş eldiveni
D) Saç tokası
E) Kulak tıkacı

18. “Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıklara …………. denir.” Cümlesinde geçen boşluğa en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meslek hastalığı
B) Sigortalılık
C) Çalışan sağlığı
D) İş güvenliği
E) İş kazası

19. İş kazalarının % kaçı önlenebilir kazalardır?
A) %98
B) %2
C) %60
D) %30
E) %45

20. Meydana gelen iş kazasını işveren SGK’ye en geç kaç gün içinde bildirmelidir?
A) 7 gün içinde bildirmelidir.
B) 3 gün içinde bildirmelidir.
C) 2 gün içinde bildirmelidir.
D) 5 gün içinde bildirmelidir.
E) 10 gün içinde bildirmelidir.

21. İsmail, iş yerinde çalışırken kafasına sivri bir cisim düşmüş ve iş kazası geçirmiştir. Bu tür kazaların olmaması için İsmail’in hangi kişisel koruyucu donanımı kullanması gerekir?
A) Baret
B) Eldiven
C) Koruyucu gözlük
D) İş elbisesi
E) Kulak koruyucu

22. Aşağıdakilerden hangisi solunum sisteminin korunmasında kullanılan kişisel Koruyucu donanımdır?
A) Maske
B) Koruyucu gözlük
C) Baret
D) Eldiven
E) Ayakkabı

CEVAP ANAHTARI: 1-D, 2-A, 3-C, 4-C, 5-E, 6-E, 7-E, 8-B, 9-A, 10-E, 11-E, 12-E, 13-C, 14-A, 15-A, 16-E, 17-D, 18-A, 19-A, 20-B, 21-A, 22-A

http://matematikevim.com

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum