× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

9.Sınıf 1.Dönem 1.Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılı Soruları

Çok
1 yıl 5 ay önce #1 Yazan: Cemal Hoca
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
9.SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ 1.DÖNEM ORTAK YAZILI SINAVI SORULARI

1. İslam'da bilgi kaynakları nelerdir? Yazınız. (15 Puan)
2. Fâtiha Suresi'ni ve anlamını yazınız. (20 Puan)
B. Aşağıdaki çoktan seçmeli (test) soruları cevaplayınız. (7x5-35 Puan)
1. İslam'a göre aşağıdakilerden hangisi bağlayıcı bilgi kaynağı değildir?
A) Salim duyu
B) İlham
C) Selim akıl
D) Mütevatir haber
E) Peygamberden gelen haber

2. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın tavsiyelerinden olamaz?
A) Kur'an akletmeyi ve düşünmeyi önerir.
B) Kur'an bağnazlığı ve taassubu önerir.
C) Kur'an bilgiyi över ve bilgili olmayı tavsiye eder.
D) Kur'an vahye teslim olmayı önerir.
E) Kur'an salih amel yapmayı önerir.

3. “Ey iman edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de sonra yaptığınıza pişman olursunuz.” (Hucurât suresi, 6. ayet.) Yukarıdaki ayetin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğru da olsa yalan da olsa hiçbir habere inanmamak gerekir.
B) Yanlışa düşmemek için bize haber verilenlerin doğruluğunu araştırmamız gerekir.
C) Yanlışa düşmemek için haber dinlememek gerekir.
D) Yaptıkları kötülüklerden pişman olmak insanların özelliklerinden biridir.
E) Kötülük yapmak için bilgili olmak gerekir.

4. Fanatiklik, bağnazlık, cehalet, ... Yukarıdaki kavramların yanına yazılabilecek en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Selim akıl
B) Doğru bilgi
C) Adalet
D) Taassup
E) Cömertlik

5. Aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynaklarıyla ilgili yanlış bir yargıdır?
A) Doğru bilgiye selim akılla ulaşılır.
B) Doğru bilgiye vahiyle ulaşılır.
C) Doğru bilgiye selim akıl, doğru haber ve duyuların birlikte kullanılmasıyla ulaşılır.
D) Doğru bilgiye duyularla ulaşılır.
E) Doğru bilgiye rüya ile ulaşılır.

6. Mehmet: “Kelime olarak güven duygusu içinde tasdik etmek, tereddüt ve şüphe etmeden, gönül huzuruyla bağlanmak anlamına gelir. Zıddı ise inkârdır.” dedi.
Mehmet'in arkadaşlarına tanımını yaptığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İbadet B) Ahlak C) İman D) İkrar E) İlim

• Doğru bilgi kaynaklarının başında gelir.
• YücedAllah'ın varlığı, birliği, peygamberlerin gönderiliş amaçları hakkında bilgiler verir.
• İnsanların mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamaları konusunda onlara çeşitli öğütlerde bulunur.
• İyi ve kötü davranışlar hakkında örnekler vererek insanları aydınlatır.
7.Yukarıdaki 4 tane özelliği verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç güdü B) Salim duyu organları C) Selim akıl D) Vahiy E) Keşif
C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen kelimelerle doldurunuz. (5x4-20 Puan)
(salih amel / mütevatir / fıtrat / vahiy / amel / ilham)
1.......... Allah'ın (c.c.) melek aracılığıyla peygamberlere, onların da insanlara bildirdiği,hayatın hangi ilkelere göre yaşanacağını ve nelere uyup nelerden sakınılacağını bildiren ilahi bilgiler ve bu bilginin gönderiliş tarzıdır.
2. Yalan üzere birleşmeleri aklen mümkün olmayan toplulukların aktara geldiği haberlere ............... haber denir.
3. .....................dünya ve ahirette ceza veya mükâfat konusu olan, iradeye dayanan her türlü iş ve davranış demektir.

4.................. ; dinin farz kıldığı ibadetler başta olmak üzere bütün hayırlı işleri kapsar.

5....................... insanların doğuştan hakikati ayırt etme ve İslam'ı kabul etme kabiliyetidir.
D. Aşağıdaki cümleler doğruysa başına (0), yanlışsa (Y) yazınız. (5x2 10 Puan)
1.( ) Tahkikiiman imanın en üst derecesidir.
2.( ) Zanla hareket eden insan doğru bilgiye ulaşamaz.
3.( ) Amel iman bütünlüğü İslam'ın önem verdiği bir husustur. 4.( ) Bilgi ahlakı bilgiyi gizlemeyi gerekli kılar.

5.( ) Rüya, keşif ve ilham herkesi bağlayıcı bir bilgidir.

Ek dosyası:

Dosya adı: 9.Sinif-1d...ari.docx
Dosya boyutu:16 KB

http://matematikevim.com
Ek dosyalar:

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum
Yandex.Metrica