× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

11.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

Çok
9 ay 1 hafta önce #1 Yazan: Cemal Hoca
,............... MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLÂK BİLGİSİ DERSİ 1.DÖNEM ORTAK YAZILI SINAVI SORULARI  Adı Soyadı: Sınıfı: Okul No:  1)l. Ölüm yeni bir hayatın başlangıcıdır.  ll. Ölüm bir son değil, yeni bir âleme geçişin ilk adımıdır.  lll. Ölüm, peygamberler dışındaki tüm canlılar için söz konusudur.  IV. Ölüm, dünya hayatının kaçınılmaz bir gerçeğidir.  V. Ölüm hem dünyada hem de ahirette söz konusudur.  Ölümle ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?  A) Sadece l B) l ve ll C)l,ll,lll D)l,ll ve IV E) l, ll, lll,  ve V  2)Kıyametle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Kiyamet esnasında sura iki kez üflenecektir. B) Kıyamet, İsrafil adlı meleğin sura üflemesiyle başlayacaktır. C) Kıyamet mutlaka gerçekleşecektir. D) Kıyametin ne zaman kopacağını sadece Peygamberimiz (s.a.v.) bilir. E) Kıyamet kopunca tüm canlılar ölecek, dünya hayatı son bulacaktır.  3)Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin bizlere sağladığı yararlardan biri değildir? A) Zamanında yapılan ibadetler sorumluluk bilinci kazandırır. B) Farzları yerine getirmiş oluruz. C) Para kazanırız. D) Ahlâkımızı güzelleştirir. E) Sevap kazandırır  4)İslam dinine mensup kişilere ne ad verilir? A) Müşrik B) Kafir C) Müslüman D) Cahil E) Alim  5)Aşağıdakilerden hangisi ölen kişinin ardından yapılması gerek görevlerden değildir? A) Vasiyetini yerine getirmek B) Borcu varsa ödemek C) Hayırlı duada bulunmak D) Arkasından kötü konuşmak E) Cenaze namazını kılmak  6)Aşağıdakilerden hangisi cenaze namazı hakkında yanlış bir bilgi içermektedir? A) Farz-kifayedir. B) Dua edilir C) Helallik istenir. D) Abdest almadan kılınır E) Ayakta kılınır.  7)l. Vasiyetini yerine getirmek ll. Borcu varsa ödemek lIl. Cenaze namazını kılmak IV. Kılamadığı namazları kılmak V. Cenazesini yıkayıp kefenlemek Yukarıdakilerden kaç tanesi, ölen kişi için yapılması gereken uygulamalardandır?  A) 1 B)2 C)3 D)4 E) 5  8-“Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.” (Ahkâf suresi, 33. ayet.) Yukarıdaki ayet, ahiret hayatının hangi aşamasını anlatmaktadır? A) Haşr B) Ba's C) Mizan D) Berzah E) Cennet  9)Aşağıdakilerden hangisi haram bir davranıştır? A) Hilesiz alışveriş yapmak B) Taze sebze-meyve satmak C) Kitapları geçici süre ödünç vermek D) Haksız kazanç sağlamak E) Sadaka vermek  10-Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerde dikkat edilecek özelliklerden değildir? A) Namazları vaktinde kılmaya özen göstermeliyiz B) Farzları usulüne uygun yerine getirmeliyiz C) İbadetlerde özensiz davranmalıyız. D) İbadetler ahlakımızı ve davranışlarımızı güzelleştirmeli.E) İbadetler Allah rızası için yapılmalı. 
​​​​​​11)Aşağıdakilerden hangisi sorumluların (bizlerin) yapması gereken davranışlarından biri değildir?
A) Her gün oruç tutmak
B) İmkân varsa kurban kesmek
C) Farz namazları kılmak
D) Ahlaklı Olmak
E) İmkân varsa zekât vermek 

12)Abdest ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Eller ve yüz yıkanır 
B) Kollar dirseklerle beraber yıkanır.
C) Başı meshetmek gerekir.
D) Ayaklar topuklarla beraber yıkanır.
E) Yüzümüzü yıkamaya hiç gerek yoktur. 

13) Aşağıdakilerden hangisi imanın şartlarından birisi değildir?
A) Allah'a iman
B) Meleklere iman
C) Tesbihlere iman
D) Kitaplara iman
E) Peygamberlere iman 

14. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber'e vahiy getiren melektir?
A) Cebrail 
B) Mikail
C) Azrail
D) İsrafil
E) Sorgu Melekleri 

15)Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız.
Kabir hayatı-—Mahşer yeri----Cenaze namazı---Kıyamet---—Cennet 
a.Kıyametten sonra insanların tekrar toplandıkları yere.................. yeri denir. 
b.Öldükten sonra insanlar ilk olarak dediğimiz yerde bulunur.
c.Ölen kişinin ardından kılınan namaza denir.
d. İsrafil adlı meleğin sura ilk üflemesiyle ............... kopacaktır. e.Sevapları çok olanların gidecekleri ahiret yurduna............. denir. 

Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız. 16.Kelime-i Şehadet ve anlamını yazınız. (10 PUAN) 

17.Cennet ve Cehennemin özelliklerinden 3'er tane yazınız. (10 PUAN)  

http://matematikevim.com

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum
Yandex.Metrica