× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

11.Sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları

Çok
2 ay 3 hafta önce #1 Yazan: Cemal Hoca
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI  MESLEKİ ve TEKNİK ANADOLU LİSESİ 11. SINIFLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2.DÖNEM 2. YAZILI SINAV SORULARI  S-1) Evrenin yaratılışını ve evrendeki olayların tamamını tesadüfle açıklayan inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a) Teizm b)Politeizm c)Nihilizm d)Deizm e)Ateizm  S-2) Allah gökten su indirdi ve onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltti şüphesiz bunda dinleyecek bir toplum için bir ibret vardır (nahl 65)  Her millet için mutlaka bir uyarıcı (peygamber) gelmiştir (fatır 24)  Bu ayetler inançla ilgili yorumlardan  1 Nihilizm 2Deizm 3Ateizm 'den hangilerinin iddialarını reddetmektedir? a)1 b)2 c)2-3 d)1-2 e)1-2-3  S-3) Tanrının varlığını ve birliğine savunup onun eşi ve benzeri bulunmadığına inanma biçimidir daha çok vahye dayanan ilahi dinlerdeki tek tanrı anlayışını ifade için kullanılır.  Hakkında bilgi verilen inanma biçimi aşağıdakilerden hangisidir?  a) Ateizm b) Deizm c)Teizm d)Nihilizm e)Sekülarizm  S-4) Aşağıdakilerden hangisi Yahudilerin kutsal metinlerinden değildir? a)Tora b)Neviim c)Talmud d)Ketuvim e)Yuhanna  S-5:) mabedin onarımında önderlik yapmış kaybolan tevrat'ı tekrar yazmış Yahudilerin uymadıkları şabat yasaklarını yeniden tesis etmiş ve Yahudi olabilmek için Yahudi anneden doğuma şartlarını getirmiştir.Yaptıklarıyla Yahudiliğin bugünkü yapısının oluşmasında önemli bir yeri olan şahsiyet aşağıdakilerden hangisidir?  a) Musa bin Meymun b) Ezra c)Davut d)Saul e)Yeşu  S-6) Yahudileri ifade etmek için geçmişten günümüze kadar kullanılmaya devam eden bazı kavramlar vardır.Buna göre 1 İbrani 2 Musevi 3 Nasrani kavramlarından hangileri Yahudiler için kullanılmıştır?  a) yalnız 1 b)yalnız 2 c)1ve2 d)2ve 3 e) 1-2-3  S-7) aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlıkta önem verilen gün ve geceler arasında yer almaz?  a) Noel b)Nevruz c)paskalya d) Haç yortusu e) Meryem Ana günü  S-8) Hz isa'dan sonra Hristiyanlığın kurumsallaşması ve yayılmasında en etkili kişi aşağıdakilerden hangisidir?  a)Aziz Matta b)Sizi Petrus c)Aziz Pavlus d) Aziz Sancar e)Aziz Barnabas  S-9) Hristiyanlığa kabulün ikinci aşamasını oluşturan ve vaftiz edilen çocuğun 13 ve 16 yaş aralığına geldiğinde kutsanmış yağ ile vücudunun çeşitli yerlerinin yağlanması sakramentidir.  Metinde sözü edilen Hristiyan sakramenti aşağıdakilerden hangisidir?  a) Evhristiya b) Konfirmasyon c) Günah itirafı d) Vaftiz e) Rahip takdisi  S-10:) aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mabetleri ile ilgili bir kavram değildir?  a)Shapel b)Bazilika c)Havra d)Katedral e)Kilise  S-11) hristiyanlığa göre bütün insanlar günahkar olarak doğarlar bu nedenle bütün doğan çocuklar kutsal su ile yıkanarak günahlarından arındırılır bu uygulamaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?  a)Vaftiz b)Konfirmasyon c)Şükran günü d)Evharistiya e)Günah itirafı S-12) Hz. Musa'dan sonra İsrailoğullarına Allah tarafından birçok peygamber gönderilir Hz. Davud ve oğlu Hz. Süleyrman bu peygamberlerdendir Filistin'de güçlü bir devlet kuran İsrailoğulları Hz. Süleyman'ın ölümünden sonra güçlerini yitirir ve ülkelerini terk etmek zorunda kalırlar böylece dünyanın dört bir tarafına dağılırlar. Bu parçadan Yahudilikle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?  a) Uzun yıllar sürgün hayatı yaşamak zorunda kalmışlardır  b) Hz. Musa Yahudilere gönderilen peygamberlerin ilkidir  c) Yahudilere dünyanın birçok yerinde rastlamak mümkündür  d) En güçlü dönemlerini Hz. Süleyman zamanında yaşamışlardır  e) İsrailoğulları kendilerine en çok peygamber gönderilen kavimdir  S-13) her dinde olduğu gibi hristiyanlıkta da görüş yorum ve uygulama farklılıkları sebebiyle çeşitli mezhepler ve tarikatlar ortaya çıkmıştır aşağıdakilerden hangisi bu mezheplerden biri değildir?  a)Katoliklik b)Samirilik c)Antilikanlık d)Protestanlık e)Ortodoksluk  S-14) Yahudiler cumartesi gününü kutsal kabul ederler bu durumun gerekçesi olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  a)Yahudilerin Mısır'dan çıkarıldığı gün olması b)Tanrı'nın dinlendiği 7 gün olduğu inancı c)Yahudi inancında haftalık bayram günü olması d)Dünyada tatil olarak kabul edilen bir gün olması e)Kıyametin cumartesi günü kopacağına inanılması  S-15)Yahudilikteki 10 emirden 5 madde yazınız. (15 Puan)  S-16) Hristiyanların İncillerinden 4 tanesini yazınız. (15 Puan)   

http://matematikevim.com

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum
Yandex.Metrica