× Zümreler yıllık planlar ve yazılı sorularını burada paylaşabilirsiniz.

Yıl Sonu Matematik ve Geometri Dersleri Zümre Toplantı Tutanağı

Çok
1 ay 4 hafta önce - 1 ay 4 hafta önce #1 Yazan: Cemal Hoca
Cemal Hoca tarafından Yıl Sonu Matematik ve Geometri Dersleri Zümre Toplantı Tutanağı konusunda yanıtlandı

Ek dosyası:

Dosya adı: liseseneso...2KAT.doc
Dosya boyutu:23 KB

T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
2021-2022  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .................................................... ANADOLU LİSESİ SENE SONU MATEMATİK DERSİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR 

TOPLANTI NO   :3

DERSİN ADI      : Matematik

TOPLANTI TARİHİ    :15/06/2022

TOPLANTI YERİ  : Öğretmenler Odası

TOPLANTI SAATİ   :12:30

ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ: GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve yoklama.

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. 2021-2022 Eğitim ve öğretim yılı 1. ve 2. döneminde yapılan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi ,

4. Dersin işlenişinde yaşanan problemlerin dile getirilmesi ve çözüm önerileri,

5. Derslerde kullanılacak ders araç ve gereçlerin ve donanın eksiklerinin tespiti,

6. Diğer zümre öğretmenlerle yapılacak işbirliği esasları,

7. Başarının artırılması için alınacak tedbirler,

8. Atatürk İlke ve İnkılâplarının derslere göre işlenmesi,

9. Dilek ve temenniler, kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:

1. Zümre toplantısı, zümre başkanı ..............................’ nun iyi dilek ve temennileri ile sunum odasında başladı. Zümre öğretmenlerinin tümünün toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

2. Başöğretmen Atatürk ve onun fikir arkadaşlarının manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

3. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı genel itibariyle değerlendirildi:.......................: “ 9. sınıfların hazır bulunuşluluk düzeyleri çok düşük olduğundan tüm çabalara açılan yetiştirme kurslarına rağmen istenilen başarının elde edilemediğini söyledi.............................:’’Okulumuza gelen öğrencilerin matematik dersi başarı düzeylerinin düşük olduğunu, başarıyı arttırmak için 9. sınıflarda takviye kurslarının açıldığını ve bu kurslara katılan öğrencinin kurslardan oldukça fayda gördüklerini gelecek yıl dada aynı kursların tüm sınıflara açılması gerektiğini belirtti..............................:“ 12. sınıfların üniversite sınavına hazırlanmaları nedeniyle son dönemlerde müfredatla beraber YGS-LYS konuları işledik. Bu durumun öğrencilerin çalışma düzenine olumlu katkılar yaptığını gözlemledim.” dedi.’’12.sınıf öğrencileriyle aynı şekilde geometri derslerini işlediklerini bu şekilde ders işlemenin öğrencilere daha faydalı olacağını söyledi.......................... :‘’11. Sınıflarda konuların az olmasının avantajıyla bolca örnek soru çözümü yapıldı. Bu da konuların daha iyi pekişmesine imkân verdi. Ancak yinede 11. Sınıflar istenen düzeye gelmiş değiller.’’dedi. Ayrıca 11. sınıf öğrencilerinin önümüzdeki yıl TYT ve AYT sınavlara girecek olmaları dolayısıyla bu yazı nasıl verimli hala getirebilecekleri konusunda uyarıldıklarını belirtti. Yaz döneminde okulun açmayı düşündüğü yaz kurslarına öğrencilerin katılması teşvik edildi.Genel itibariyle 1. ve 2. dönem zümrelerinde alınan kararların uygulandığı gözlendi.

4. Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler konusunda, Zümre Başkanı: “Derslerde öğrencilerin aktif olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Öğretmen merkezli bir sistem yerine öğrenci merkezli bir sistemin uygulanması her zaman başarıyı getirir. Öğrenci derse ne kadar katılırsa kendini o kadar derse verir. Böylece dersler daha zevkli hale getirilebilir.”dedi. Geçen yıl da aldığımız bu kararın bu yıl uygulanmasında birçok faydalar görüldü. Önümüzdeki yıllarda da uygulanmasının faydalı olacağını söyledi ............................ :“Öğretmen, dersi öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlemelidir. Sınıf disiplinine önem verilmeli ve öğrenciler ders çalışmaya özendirilmelidir. Öğretmen, öğrencilerin derste görev almalarını sağlamalıdır. Böylece dersin işlenişinde oluşacak problemler de en az seviyeye inecektir. ” dedi. Verilen ödevlerin kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi öğrencinin ödev yapmadaki ciddiyetini arttırdığını söyledi.Buna göre:— Problemli öğrencilere derste basit görevler verilmesine,—İşlemlerin süreli halde öğrenci tarafından yapılmasına,— Yapılan çalışmalarda sınıf seviyesinin gözetilmesine,— İmkânlar ölçüsünde bütün öğrencilere söz hakkı verilmesine,— Soru veya test çalışmalarında öğrencilerin daha çok tahtayı kullanma fırsatı verilmesine— Konu test çalışmaları için gerekli özendirmenin yapılmasına,— Yeri geldikçe öğrencilere araştırma konuları verilmesine, karar verildi.— Akıllı tahta kullanımının arttırılmasına karar verildi.— Önümüzdeki yılda her sınıf için hazırlayıcı kursların açılmasına karar verildi.— Öğrencilerin okula telefon vb. gibi elektronik cihazların getirilmesine sınırlama konulması gerektiğinin okul yönetimine iletilmesine karar verildi.

5. .............................. :“ Derslerde ders kitaplarındaki örneklerin yapılmasına ve yardımcı kaynak kullanımına azami gayret gösterilmiştir. Ancak bazı öğrencilerin imkânlarının kısıtlı olması öğrencilerin yardımcı kaynak teminini zorlaştırdığı gözlenmiştir. Bunun dışında Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış bütün kitaplar, öğrencilere tavsiye edilmiştir.” dedi..............................:‘’ Özel kaynaklardan sorular çözdürülmesinin öğrenciler için faydalı olduğunu’’ söyledi. Diğer öğretmenlerde bu görüşe katıldıklarını ders kitabı dışındaki kaynaklardan da sorular çözdürülmesinin öğrencilerin konulara hâkimiyetlerinin arttırdığını belirttiler.Konuşmalardan sonra öğretmenlerin gerekli kaynak ve araçları mümkün olduğu derecede sınıflara götürmelerinin önemi vurgulanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi karalaştırıldı. Bunun yanında öğretmen ve öğrencilerin akıllı tahtaları derslerde aktif olarak kullanmaları kararlaştırıldı.

6. ............................: “ Yazılılarda ana dilimiz Türkçenin doğru ve düzgün kullanılmasını sağlamak, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, değişik konuları farklı bakış açılarıyla yorumlamasını sağlamak için diğer zümre öğretmenleri ile sürekli iletişim kurulmuştur.” dedi.Bu görüş uygun bulunarak diğer zümre öğretmenleriyle sürekli işbirliği oluşturulması kabul edildi.

7. Öğrencilerin başarı durumlarını yükseltme konusunda;.............................: “Öğrencilerin derse katılımı için öğrenciler sürekli kontrol edilmeli ve derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır. Ev ödevleri kontrol edilmelidir. Ayrıca sosyal faaliyetlere katılım da başarıyı artıracaktır. Ders öğretmenleri ise derslerde uygun konuları günlük hayattaki kullanımı ile ifade ederek öğrencinin ilgisini çekmeli ve verilen örnekler üzerinden konuya geçiş yapmalıdır.” dedi.Yapılan ortak sınavların öğrenci başarısını arttırma konusunda çokta fayda sağladığının görülmediği fikri benimsendi. Öğrenciler ve sınıflar arasında düzey farkının fazla olması ortak sınavlarda soru kalitesini düşürdüğü görüldü. Bu da başarılı öğrencilerin başarılarını daha da arttırmalarına engel olmuştur denildi.Yeni sınıf geçme yönetmeliğinin zayıf olan öğrencileri daha da tembelliğe ittiği görüşü benimsendi.Bu öneriler kabul edilerek önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bu doğrultuda hareket edilmesi karara bağlandı. 
‘’Başarısızlık sebeplerinden biride devamsızlık konusudur. Öğrencilerin devamsızlık haklarını gerekmediği halde kullandıkları görülmüştür’’ dedi

8. Atatürk İlke ve İnkılâplarının konulara göre işleniş esaslarını belirlenmesinde I. ve II. Dönem zümre kararlarına uyulması ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da uygulanmasına karar verildi. Derslerde konu sırasına göre Atatürk İlke ve İnkılâplarını da konuya dâhil ederek dersin işlenişine zenginlik katılmasına karar verildi.

9. Görüşülecek herhangi bir madde ve konu kalmadığından zümre başkanı ...................................            2021-2022 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimizin yetiştirilmesinde gösterdikleri gayret ve harcadıkları emekten dolayı öğretmenlerimize tek tek teşekkür etti ayrıca bu yıl başka okullara tayin isteyerek aramızda ayrılacak öğretmenlere okulumu da çalıştıkları süre boyunca harcadıkları emek ve katkılardan dolayı ayrıca teşekkür etti toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdirildi.

Matematik Zümre Öğretmenleri:    Zümre Başk.                                      Mat.Öğrt.                                         Mat.Öğrt.                                     
15/06/2022
U Y G U N D U R 
 

Okul Müdürü

http://matematikevim.com
Ek dosyalar:
Son düzenleme: 1 ay 4 hafta önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

  • Cemal Hoca
  • Cemal Hoca Kullanıcısının Avatarı
6 yıl 4 ay önce - 6 yıl 4 ay önce #2 Yazan: Cemal Hoca
Yıl Sonu Matematik ve Geometri Dersleri Zümre Toplantı Tutanağı
....................................................... LİSESİ
2015 – 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SENE SONU
MATEMATİK, SEÇMELİ MATEMATİK, GEOMETRİ, SEÇMELİ GEOMETRİ VE ANALİTİK GEOMETRİ DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR.


Toplantı Tarihi : 17.06.2016
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

Toplantı Saati : 16.30

Toplantıya Katılanlar : Cemal Altunkılıç


GÜNDEM MADDELERİ:
1. Açılış ve yoklama.
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
3. 2010–2011 Eğitim ve öğretim yılı 1. ve 2. döneminde yapılan uygulamalar sonucunda ders programlarında hedefe ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi. ,
4. Dersin işlenişinde yaşanan problemlerin dile getirilmesi ve çözüm önerileri,
5. Derslerde kullanılacak ders araç ve gereçlerin ve donanın eksiklerinin tespiti,
6. Diğer zümre öğretmenlerle yapılacak işbirliği esasları,
7. Başarının artırılması için alınacak tedbirler,
8. Atatürk İlke ve İnkılâplarının derslere göre işlenmesi,
9. Dilek ve temenniler, kapanış.

ALINAN KARARLAR:
1. Zümre toplantısı, zümre başkanı Cemal Altunkılıç’ ın iyi dilek ve temennileri ile öğretmenler odasında başladı. Zümre öğretmeni ve okul müdürünün toplantıda bulunduğu tespit edildi.
2. Başöğretmen Atatürk ve onun fikir arkadaşlarının manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
3. 2010–2011 eğitim ve öğretim yılı genel itibariyle değerlendirildi:
Cemal Altunkılıç: “ Lise 1. sınıfların hazır bulunuşluluk düzeyleri çok düşük. Ayrıca lise 1. sınıfların temelinin zayıf olması nedeniyle bazı konuların yetiştirilmesinde ve dersin işlenişinde güçlükler yaşadık. Bu durum daha az öğrencinin derse katılmasına neden oldu. Ayrıca 10. sınıflarda uygulanan yeni sistem ve sınıf mevcutlarının az olması öğrencilerin derse katılımlarını artırmış ve bu da başarıyı olumlu yönde etkilemiştir. Lise 4. sınıfların üniversite sınavına hazırlanmaları nedeniyle son dönemlerde müfredatla beraber YGS ve LYS konuları işledik. Bu durumun öğrencilerin çalışma düzenine olumlu katkılar yaptığını gözlemledim.Lise 3. Sınıflarda konuların az olmasının avantajıyla bolca örnek soru çözümü yapıldı.Bu da konuların daha iyi pekişmesine imkan verdi.Ancak yinede 3. Sınıflar istenen düzeye gelmiş değiller.’’dedi.
Genel itibariyle 1. ve 2. dönem zümrelerinde alınan kararların uygulandığı gözlendi.
4. Dersin işlenişinde uygulanacak yöntemler konusunda, Cemal Altunkılıç: “Derslerde öğrencilerin aktif olmasına özen gösterilmesi gerekiyor. Öğretmen merkezli bir sistem yerine öğrenci merkezli bir sistemin uygulanması her zaman başarıyı getirir. Öğrenci derse ne kadar katılırsa kendini o kadar derse verir. Böylece dersler daha zevkli hale getirilebilir. Öğretmen, dersi öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre düzenlemelidir. Sınıf disiplinine önem verilmeli ve öğrenciler ders çalışmaya özendirilmelidir. Öğretmen, öğrencilerin derste görev almalarını sağlamalıdır. Böylece dersin işlenişinde oluşacak problemler de en az seviyeye inecektir. ” dedi.
Buna göre:
— Problemli öğrencilere derste basit görevler verilmesine,
—İşlemlerin süreli halde öğrenci tarafından yapılmasına,
— Yapılan çalışmalarda sınıf seviyesinin gözetilmesine,
— İmkânlar ölçüsünde bütün öğrencilere söz hakkı verilmesine,
— Soru veya test çalışmalarında öğrencilerin daha çok tahtayı kullanma fırsatı verilmesine
— Konu test çalışmaları için gerekli özendirmenin yapılmasına,
— Yeri geldikçe öğrencilere araştırma konuları verilmesine, karar verildi.

5. Cemal Altunkılıç: “ Derslerde ders kitaplarındaki örneklerin yapılmasına ve yardımcı kaynak kullanımına azami gayret gösterilmiştir. Ancak imkanların kısıtlı olması öğrencilerin yardımcı kaynak teminini zorlaştırdığı gözlenmiştir.Bunun dışında Talim ve Terbiye Kurulu tarafından onaylanmış bütün kitaplar, öğrencilere tavsiye edilmiştir.” dedi.
Konuşmalardan sonra öğretmenin gerekli kaynak ve araçları mümkün olduğu derecede sınıflara götürmelerinin önemi vurgulanarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi karalaştırıldı.

6. Cemal Altunkılıç: “ Yazılılarda ana dilimiz Türkçenin doğru ve düzgün kullanılmasını sağlamak, öğrencilerin kendilerini ifade ederken, değişik konuları farklı bakış açılarıyla yorumlamasını sağlamak için diğer zümre öğretmenleri ile sürekli iletişim kurulmuştur.” dedi.
Bu görüş uygun bulunarak diğer zümre öğretmenleriyle sürekli işbirliği oluşturulması kabul edildi.

7. Öğrencilerin başarı durumlarını yükseltme konusunda;
Cemal Altunkılıç: “Öğrencilerin derse katılımı için öğrenciler sürekli kontrol edilmeli ve derse hazır gelmeleri sağlanmalıdır. Ev ödevleri kontrol edilmelidir. Ayrıca sosyal faaliyetlere katılım da başarıyı artıracaktır. Ders öğretmenleri ise derslerde uygun konuları günlük hayattaki kullanımı ile ifade ederek öğrencinin ilgisini çekmeli ve verilen örnekler üzerinden konuya geçiş yapmalıdır.” dedi
Bu öneriler kabul edilerek önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında bu doğrultuda hareket edilmesi karara bağlandı.
8. Atatürk İlke ve İnkılâplarının konulara göre işleniş esaslarını belirlenmesinde I. ve II. Dönem zümre kararlarına uyulması ve önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da uygulanmasına karar verildi. Derslerde konu sırasına göre Atatürk İlke ve İnkılâplarını da konuya dâhil ederek dersin işlenişine zenginlik katılmasına karar verildi.
9. Eklenecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdirildi.

Matematik Zümre Öğretmenleri

17.06.2016
U Y G U N D U R

Okul Müdür Vekili

Bu yazıyı word dosyası olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

İletinin bir bölümünü ziyaretçiler görüntüleyemez. Görüntülemek için hesabınız varsa oturum açın ya da kayıt olun.
Ek dosyalar:
Son düzenleme: 6 yıl 4 ay önce Düzenleyen:Cemal Hoca

Lütfen sohbete katılmak için Giriş ya da Hesap açın.

Geliştiren: Kunena Forum
Yandex.Metrica